Wat kost een podotherapeut?
Aan het einde van het onderzoek kan een podotherapeut u de exacte kosten voor het behandelplan vertellen.
 
Krijg ik een vergoeding van mijn zorgverzekeraar?
Omdat niet alle zorgverzekeraars hetzelfde vergoeden is het raadzaam dit na te vragen bij uw eigen zorgverzekeraar. Ook kunt u op de site van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (zie Links) opzoeken onder het kopje "vergoedingen" wat uw zorgverzekeraar vergoedt.
 
Heb ik een verwijzing van arts of specialist nodig?
Neen; door "Directe Toegankelijkheid Podotherapie"  is een verwijzing niet meer nodig. De podotherapeut is bevoegd DTP in haar praktijk toe te passen.. U dient dan een vragenlijst in te vullen en voor akkoord te ondertekenen.
Deze vervangt als het ware de verwijsbrief van de huisarts of specialist.
 
Werken zolen altijd?
Het doel is om de klachten te laten verdwijnen. Een garantie kan helaas niet worden gegeven. Een controle afspraak zal over 3 of 6 maanden plaatsvinden of eerder als dit nodig is.
Zijn aanpassingen bij deze eerste controle nodig, zijn hieraan geen extra kosten verbonden.